Visste du at når du tar inn juletreet i stua, så våkner det myriader av diverse småkryp som holder til på greinene (ca. 30.000 ifølge forskerne). Det er mange forskjellige, sies det. Noen typer holder til bare på de høyeste greinene osv. På de laveste bor de som er mest aggressive, og når de kommer inn i varmen evakuerer de oppover mot toppen av treet. Der kommer de i konflikt med andre som kanskje er på vei nedover osv. I den menneskelige verden kalles dette for store folkeforflytninger. Det sies at det foregår svære slag mellom de forskjellige gruppene, med store tap, selvsagt, på samtlige greiner gjennom hele romjula, der noen allierer seg med andre, for å ta rotta på de som opprinnelig hadde tilhold sånn midt på treet. osv. De mest intelligente organiserer sanitet med feltsykehus, ordonnanstjeneste og alt som hører til en effektiv krigsføring. Desertører blir tatt livet av på stedet. Man kan tenke seg at etter en hard batalje blir noen innvilget permisjon, der dødsslitne soldater blir henfallen til drikk og svir, slagsmål og bannskap, prostituerte med tilhørende halliker. Skilsmisseprosenten stiger bratt til værs. Svartebørshandelen vil florere. Moralen faller i krigssituasjoner, fordi soldaten jo ikke vet om han overlever neste trefning, og derfor ikke er så nøye med verken det ene eller det andre. Så det må altså sies at det dessverre ikke hersker ro og julefred i et eneste hus med juletre. Men du får prøve å ikke la deg anfekte av det, og i stedet ha en riktig god jul!