• § 1. Bli’ itj’ no’ fæst ut’n skinnvæst
  • § 2. Bli itj’ no’ fin ut’n mokkasin
  • § 3. Bli’ itj’ no’ fart uten bart
  • § 4. Får itj’ råna ut’n Ascona
  • § 5. Bli’ itj’ no’ rock ut’n two-stripessokk
  • § 6. Bli’ itj’ no’ knullings ut’n rullings
  • § 7. Bli’ itj’ no’ barsk ut’n karsk
  • § 8. Du e’ itj’ kvass ut’n Adidas
  • § 9. Du veit ka’ du får, me’ bleika hår
  • § 10. Me’ japansk bil e’ du homofil