5 på gaten. Har vi mistet respekt for de eldre

LørDan https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8rDan