Utfordrende å være kineser i utlandet i disse dager