Dagens kandidat i den samiske skiltserien vår er faktisk representert på Wikipedia: «Indre Billefjord bedehuskapell er en langkirke fra 1951 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 250 plasser. Adkomst til stedet er via E6». Uten noen forkleinelse for bedehuset antar vi at det nok er flere ting i Indre Billefjord som om mulig kan være av større interesse. Men hva?

indre-billefjord.jpg