I den nye serien «Samiske vegskilt» bringer vi her Kistrand. Porsangers egen metropol har oppfostret mang en hederskar, og vi i redaksjonen føler det er helt naturlig å starte der. Unge Wilhelmsen trødde sine barne-komaga der, og flyttet ikke fra stedet før han absolut(t) måtte. Vi henviser forøvrig til Wilhelmsens russeomtale.

kistrand.jpg