I serien «Samiske vegskilt» har turen kommet til Ytre Billefjord. Dette er et ubeskrevet blad, så lite informasjon finnes om dette forjettede sted på vestsida av Porsangerfjorden (Porsangen). Vi kan ikke gjøre annet enn å oppfordre våre lesere om å bidra med stoff om tettstedet, det være seg innbyggere, særpreg, historikk eller annet relevant som kan være interessant for en side som dette.

ytre-billefjord.jpg