Ymse fallteknikker på fotballbanen

How to dive and cheat

The list of dives:The Gilardino: http://www.youtube.com/watch?v=8W00d3yJKl4The Ronaldo I: http://www.youtube.com/watch?v=h9zYbJCWRHk&feature=related (vs Lamp…