gabrielsen.gif

Gravd fram under storrengjøring i en purkebinge i Nøsen i 1903, og skamskutt 15/12 samme år under juleslaktingen. Gjenfunnet ved stemplingskontrollen på Kjøtt- og fleskesentralen. Ble i 1918 glad i naturen og kjøpte knickers. Gikk seg vill under en tur rundt huset 28/7 samme år, gjenfunnet i en grøntfÁ´råker på Ottestad, hvoretter tresket og innsugd i kornsugen ved Statens Kornsilo i Stange. Fra 1938 gikk han over til liv med knepping bak, og har i de senere år overvintret bak en torvstrøballe på Toten. Gabrielsen er ivrig syklist og står i rammen. Han har ikke vist seg siden sommeren 1956.