piltingsrud.gif

Født 1859 †“ Hobbyjurist og pensjonist. Festet blikket under et agronomkurs på Hønefoss 1874. Mistet i 1905 under kroningshøytidelighetene i Trondheim sin selvtillit, og var blant søkerne til det ledige embetet som høyesterettsjustitiarius 1910. S. P. har skjermet nedføring. Han er innehaver av Holmenkollskien (1932) og har avfattet en rekke åpne brev til seg selv.